Forstå din hest

Forstå din hest

Lær at forstå din hest og dens signaler

Heste og mennesker er 2 meget forskellige skabninger. Når du har med heste at gøre, er det gunstigt, at du prøver at forstå dens signaler og kropssprog.

Lad mig lige definere et par forskelle – udover at vi har 2 ben og hesten har 4….

  • Heste kommunikerer primært ved hjælp af sit kropssprog, er et flugtdyr og planteæder
  • Mennesket kommunikerer mest via sit sprog, er et rovdyr og kødæder

2 helt forskellige verdner skal forenes – og gerne blive en god oplevelse for såvel rytter som hest.

Jeg mener det er vigtigt, at vi som den ledende i samværet med hesten – tager os tid til at respektere og forstå hestens kropssprog og bevæggrunde. At vi sætter os ind, hvordan vi kan forstå hesten bedst muligt.

Forståelse af din hest

Hestens hjerne

Hesten er oprindeligt et steppedyr – der lever af at græsse. Hesten har sine naturlige instinkter – der tjener dens oprindelige levevis. Hesten har en enorm hukommelse og har samtidig evnen til at vælge den løsning ud af mange forskellige, som resulterer i en belønning. Dens hjerne generaliserer og lærer ved at forsøge sig frem. Blot et forsøg – skaber som oftest hestens association til en bestemt begivenhed.

Heste har fotografisk hukommelse, og hukommelsen lagres intakt. I modsætning til menneskets hukommelse, som ændres og sløres af lignende hændelser, der kan være sket tidligere eller senere, fremkalder hesten kun sin hukommelse, når den samme stimulus (et bestemt synsindtryk) er til stede.

Af den grund er hestens hukommelse mindre udsat for at forvrænges. Hvis noget f.eks. ændres i landskabet, bliver hesten først mistænksom, derpå vænner den sig til ændringen, og til sidst opdaterer den sin hukommelse om landskabet.

 Hesteadfærd

Læs om dyrs adfærd:

Dyrenes Beskyttelse har lavet en folder, der hedder ”Kommunikation mellem dig og din hest” – hvor du kan se mere om to typer træningsmetoder af heste, der beskrives som:

  • Positiv/negativ forstærkning
  • Positiv/negativ straf

Hest og adfærd

Denne sides sponsorer: i-Strategi Online markedsføring Holbæk. .Den lille legepladsfabrik Legepladser Jylland